معماری خارجی


بناهای معروف

 

سجاد نویدی 2013

 2014 ناهید اوانلو

مرتضی همتی 2015

حوریه میر اسماعیلی 2014

مریم ایراهیم نیا 2017

عادل عاشوری 2017

زهرا پیرامون مقدم 2016

 

میترا اسدی 2011

حدیث صیف 2014

مرتضی همتی 2015

آمنه تیماجچی  2013

شیما  شرافتی  2012

لادن مختاری 2014

 2014  مینا جعفری 

پرستو چگینی 2014

سپیده رسولی 2015

حسین لطفی 2016

محکامه جمشیدی 2016

محمد اکبری مرام 2016

سجاد نویدی 2013

نفیسه آذری  2016

 

ویلایی

 

فاطمه گلستانی فر 2012

لیلادشتی 2012

لیلی اژدری    2013

 

حسین پایمرد 2014

ساناز نیکبخت  2013

ساناز نیکبخت  2013

محمد صارمی نژاد  2012

محمد صارمی نژاد  2012

قاضی سعید  2012

پریسا ساجدیان  2013

فاطمه همتی  2012

 

حسین پایمرد 2014

مهسا هراتی زاده  2014

زینب  داوودی  2012

گلاره کاظمی 2013

زیبا امین زاده 2014

لیلادشتی 2012

سحر هاشمی   2013

سمیه فیروز  2014

شفق جاویدی 2012

مهسا اقلیمی 2012

مهسا اقلیمی 2012

سپیده صالحی  2014

فاطمه کشاورز  2014

علیرضا کیاشمشکی 2015

ملیحه  رنجبر 2014

سهیل ابراهیمی  2015

 

رویا هامونی 2014

شادی شفیعی 2015

سمیه جوادی

سمیه صوفی  2016

فهیمه فرهادی 2015

سپیده صالحی  2014

لیلا اسدبیگی  2015 

الهه موسوی  2015

مجتی قربان زاده  2016

 

پرستو روشنایی 2016

سروناز مولایی 2015

 

پریسا فرهانی 2015

 

حدیث صیف 2014

 
 

نما کلاسیک

 

فهیمی   2014

دنیا خیرالعلوم 2014

آرسینه کشیشزاده   2015

فهیمی   2014

 

مهسا قلی زاده   2015

مریم اسدزاده 2014

  مهسا ملک محمدی 2016

المیرا فرید 2016

نیلوفر شفایعیه 2014

 

آرین کریم زاده 2017

 

سمانه محمدی 2016

 

نما مدرن

 

شفق جاویدی 2012

ژاله جعفری  2012

سوگل زرساو  2012

صادق ابدال بیگی  2012

مهسا اقلیمی 2012

مهسا اقلیمی 2012

نگین تطهیری   2013

نگین تطهیری   2013

 

عاطفه موسوی 2015

لیلادشتی 2012 

زیبا امینزاده 2014

فائضه خاتمی 2016

فرانک یکتا 2017

پریناز کاویانی 2016

 

عمومی  -  تجاری

 

علیرضا کیاشمشکی 2015

عرفان فرجی 2015

فهیمه فرهادی 2015

رویا هامونی 2014

الهه صالح پور 2012

 2014  شمس الحراری

آرزو محجوب 2014

سعیده محسنی  2014

 علی رضا بهبین  2013

الناز کمره ای  2013

 

الناز نصر 2017

 

الناز نصر 2017

  مهسا ملک محمدی 2016

محمدرضا سارو 2016

مهسا هراتی زاده  2011

نیلوفر احمدی 2017

 

آرین کریم زاده 2017

 

آسمان خراش

 

آرزو سهراب وند  2012

وحید صلات کش  2012

ایمان خانی 2015

ایمان خانی 2015

     ارغوان پیشنماز 2016

قاضی سعید  2012

نرگس بلبلوند  2015

آرین کریم زاده 2017

 

طبیعت

 

مریم اسدزاده 2014

مهسا هراتی زاده  2010

سینا فلاح 2017

 

 

مهدی مهری 2005

 

سینا فلاح 2017

الهه شاکری  2013

سجاد نویدی 2013