معماری داخلی


 کلاسیک

 

مهسا هراتی زاده  2014

 

فهیمی   2014

 

الهه موسوی  2015  

 

مهسا قلی زاده   2015

نیلوفر احمدی 2017

 

مریم ایراهیم نیا 2017

سجاد تنرس 2017

 

سینا فلاح 2017

سجاد نویدی 2013

سحر سمیاری 2012

لیلا اسدبیگی  2015 

 2014 ناهید اوانلو

 

گلاره کاظمی 2013

الهه شاکری  2013

 

حسام علی مولایی 2013

 

حسام علی مولایی 2013

سعیده محسنی  2014

دنیا خیرالعلوم 2014

سپیده صالحی  2014

سعیده محسنی  2014

المیرا صادق نیا 2014

گلاره کاظمی 2013

 صونیا نعیمی  2014

فاطمه کشاورز  2014

 2014  مینا جعفری 

مهسا هراتی زاده  2010

رضوان محمدی 2015

نرگس بلبلوند  2015

 

مهسا قلی زاده   2015

سمیه صحرانورد  2015

مهسا زمانی  2015

مریم اسدزاده 2014

محبوبه کرمی 2015

 کیانوش دهکردی 2016

سپیده رسولی 2015

شادی شفیعی 2015

سمیه امیر صوفی  2017

 

المیرا فرید 2016

المیرا فرید 2016

  مهسا ملک محمدی 2016

   صدیقه جعفرنیک 2016

سمیه امیر صوفی  2016

سمیه جوادی

سمیه جوادی  2014

 
مدرن

 

سمیه امیر صوفی  2017

 

نیلوفر احمدی 2017

سحر پورقربان 2017 

مرسده عینی 2017 

گلنوش جیواد  2010

پریسا ساجدیان  2013

 

علیرضا کیاشمشکی 2015

 

علیرضا کیاشمشکی 2015

مهسا هراتی زاده  2009

آمنه تیماجچی  2013

یاشار منتظری  2013

 

آرزو سهراب وند  2012

آمنه تیماجچی  2013

آمنه تیماجچی  2013

 

سجاد نویدی 2013

 

سجاد نویدی 2013

آمنه حسینی   2013

محمد صارمی نژاد  2012

بهاره شاهمرادی  2013

الهه شاکری  2013

 

الهه شاکری  2013

الهه شاکری  2013

شیما  شرافتی  2012

شهرزاد  معصوم   2012

مسعود اسماعیلی 2013

محمد صارمی نژاد  2012

نیلوفر شفایعیه 2014

رویا هامونی 2014

فاطمه گلستانی فر 2012

مسعود اسماعیلی 2013

 

حسین پایمرد 2014

سمیه فیروز  2014

 

سحر کوشی  2012

حسام علی مولایی 2013

 

الهه موسوی  2015 

 

الهه موسوی  2015 

مونا غفای  2015

سپیده صالحی  2014

سهیل ابراهیمی  2015

لیلا اسدبیگی  2015 

پریسا فرهانی 2015

مهسا زمانی  2015

سمیه صوفی  2016

فائضه خاتمی 2016

مارال جمشیدیان  2016

سمانه عباسی 2016

 

اطاق کودک

 

آیدا  طاووسی  2012

الناز کمره ای  2013

 2014 ناهید اوانلو

آیدا سعادتمند 2013

آرزو محجوب 2014

آرزو محجوب 2014

 

مریم اسدزاده 2014

 

استخر - ورزشی

   

لیلی اژدری    2013

المیرا فرید 2016

رویا هامونی 2014

بهاره شاهمرادی  2013

فاطمه گلستانی فر 2012

 

انسیه  گیلی 2008

 

آشپزخانه

 

ستاره ولی نواز 2012

ستاره ولی نواز 2012

دنیا خیرالعلوم 2014

حمیده رامتین  2013

نیلوفر شفایعیه 2014

زیبا امین زاده 2014

مریم اسدزاده 2014

حدیث صیف 2014

 

عمومی - رستوران - لابی - مغازه

 

فاطمه ناطقی 2017

فاطمه باغی  2017

 

شیما دادوران 2015

حدیث سمیعی 2017

سعیده صوفحه 2017

 

 

امیر رضا فلکی 2017

 

سروناز مولایی 2015

شاهین حسنی 2015

شاهین حسنی 2015

نگین تطهیری   2013

 صونیا نعیمی  2014

ستاره ولی نواز 2012

ستاره ولی نواز 2012

نگین تطهیری   2013

 2014 ناهید اوانلو

الناز کمره ای  2013

لادن مختاری 2014

همایون هدایتی 2014

حوریه میر اسماعیلی 2014

سپیده صالحی  2014

نیلوفر شفایعیه 2014

ژاله جعفری  2012

فرنوش  صادقی 2011

شفق جاویدی 2012

پرستو چگینی 2014

مسعود اسماعیلی 2013

سهیل ابراهیمی  2015

 2014  مینا جعفری 

عرفان فرجی 2015

زهرا پیرامون مقدم 2016

 

مریم اسماعیل زاده 2015

سهیل ابراهیمی  2015

 

علیرضا شفاعی 2014

عرفان فرجی 2015

زیبا امین زاده 2014  

الهه موسوی  2015

 

لیلا اسدبیگی  2015 

فهیمه فرهادی 2015

سمانه محمدی 2016

 

حمام - سرویس

 

مریم  خواجوی 2012 

 

نگار مقتدایی 2013

ستاره ولی نواز 2012

ستاره ولی نواز 2012

یاشار منتظری 2013

آیدا سعدتمند 2013

مریم اسماعیل زاده 2015

 

علیرضا کیاشمشکی 2015

سمانه عباسی 2016

آرسینه کشیشزاده   2015

 

سینا فلاح 2017

سمانه محمدی 2016

فاطمه گلستانی فر  2013

 

غرفه نمایشگاهی

 

فاطمه ناطقی 2017

 

الناز نصر 2017

شمیم عبدی 2017

حدیث سمیعی 2017

 

علیرضا کیاشمشکی 2015

 

لیلا اسدبیگی  2015 

نیلوفر شفایعیه 2012

سمانه عباسی 2016

احسان رجبی 2010

احسان رجبی 2010

نیلوفر شفایعیه 2012

نیلوفر شفایعیه 2012

مجتی قربان زاده  2016

   صدیقه جعفرنیک 2016

نفیسه آذری  2016

احسان رجبی 2010

پیمان باقری 2002