دوره های آموزش مجازی و بسته های آموزشی با پشتیبانی آنلاین


3ds-MAX

مدل سازی معماری و دکوراسیون داخلی

 • مدت : 16 ساعت ویدئو آموزشی

 • طول دوره : 12 هفته آموزشی

 • هزینه : 490،000 تومان

Photoshop - Architectural PostPro

دوره جامع فوتوشاپ با رویکرد معماری

 • مدت : 14 ساعت ویدئو آموزشی

 • طول دوره : 10 هفته آموزشی

 • هزینه : 390،000 تومانAR / VR    ::::   WorkShop

 ورکشاپ واقعیت مجازی و واقعیت افزوده

 • مدت : 2 ساعت ویدئو آموزشی

 • طول دوره : 2 هفته آموزشی

 • هزینه : 78،000 تومان

2 Photoshop Work - V-Ray Elements

شیت بندی - پست دید ناظر/دید پرنده

 • مدت : 2 ساعت ویدئو آموزشی

 • طول دوره : 2 هفته آموزشی

 • هزینه : 89،000 تومانLumion

دوره جامع لومیون

 • مدت : 8 ساعت ویدئو آموزشی

 • طول دوره : 5 هفته آموزشی

 • هزینه : 290،000 تومان

V-Ray Next 4.2

دوره جامع V-Ray در 3ds-Max تخصصی معماری

 • مدت : 18 ساعت ویدئو آموزشی

 • طول دوره : 13 هفته آموزشی

 • هزینه : 580،000 تومان


کلاس مجازی

 • فیلمهای جلسات آموزشی را از سایت دانلود میکنید

 • در گروه VIP عضو می شوید.

 • سوالات و تمرینات را در گروه مطرح میکنید...

 •  استاد بهمراه اسیسیت ها در گروه برای رفع اشکال و کرکسیون حاضر هستند ...

 • در موارد خاص هم با نرم افزار Anydesk برای رفع اشکال به سیستم شما متصل خواهیم شد.


آموزشهای رایگان کوتاه  CG در کانال های آپارات و اینستاگرام

CG : 3ds Max , Photoshop Post Production , Vray