دوره های آموزش مجازی و بسته های آموزش ویدیویی با پشتیبانی online

3ds-MAX

مدل سازی معماری و دکوراسیون داخلی

 • مدت : 16 ساعت ویدئو آموزشی

 • طول دوره : 12 هفته آموزشی

 • هزینه : 400،000 تومان

 

Photoshop - Architectural PostPro

دوره جامع فوتوشاپ با رویکرد معماری

 • مدت : 14 ساعت ویدئو آموزشی

 • طول دوره : 10 هفته آموزشی

 • هزینه : 300،000 تومان

 

Lumion

دوره جامع لومیون

 • مدت : 8 ساعت ویدئو آموزشی

 • طول دوره : 5 هفته آموزشی

 • هزینه : 200،000 تومان

3 Photoshop Work

شیت بندی - پست دید ناظر/دید پرنده

 • مدت : 3 ساعت ویدئو آموزشی

 • طول دوره : 2 هفته آموزشی

 • هزینه : 70،000 تومان

AR / VR WorkShop

دوره جامع لومیون

 • مدت : 1 ساعت ویدئو آموزشی

 • طول دوره : 2 هفته آموزشی

 • هزینه : 40،000 تومان

 

آموزشهای رایگان کوتاه  CG در کانال های آپارات و اینستاگرام

CG : 3ds Max , Photoshop Post Production , Vray