• هاستینگ تور مجازی نقطه ای

تعداد نقاط مدت اعتبار لینک هاستینک Menu VR Sound Files Plane Map قیمت به تومان  

 

10 یک سال دارد دارد 5 ندارد 250,000 >>  خرید  >>
10 یک سال دارد دارد 5 دارد 350,000 >>  خرید  >>
10-20 یک سال دارد دارد 10 ندارد 450,000 >>  خرید  >>
10-20 یک سال دارد دارد 10 دارد 600,000 >>  خرید  >>
               
 

آموزش و ارائه خدمات واقعیت مجازی VR و واقعیت افزوده AR

 

CG : 3ds Max , Photoshop Post Production , V-Ray