ابزارهای گرافیکی ( 3d objects , texture , lights , brushes ) ...

تصاویر   ALPHA

عناصر کلاسیک رایج معماری

نورهای IES

مدل انسان 3D

 

 

 

 • حجم :  43mb

 • 3ds-Max

 

مدل پرده 3D

متریال خیابان و آسفالت

قلمهای photoshop Brush

مدل ماشین 3D

 • حجم :  13mb

 • Max - Vray

 • حجم :  10mb

 • Max - Photoshop

 • سواری - اتوبوس - ون - وانت - تاکسی

 • حجم :  29mb

 • 3ds-Max

بلاکهای راندو  فوتوشاپ

تکسچر و ابجکت فرش

تکسچر کف سازی

پس زمینه  های معماری

 • راندو پلان و نما در Photoshop
 • حجم :  126mb

 

 • حجم :  1mb
 • Vray - Photoshop

 

 • 36 عدد کف سازی
 • حجم :  6mb
 • Vray - Photoshop

 

 • حجم :  5mb
 • Vray - Photoshop

 

 دوربین  Vray Physcal Cammera

تکسچرهای موزدنیاز

ورکشاپ شیت ببدی

درختهای PNG

 • حجم :  0.1 MB
 • V-Ray - Max
 
 • حجم :  144mb
 • تکسچرهای کاربردی معماری
 • Vray - Photoshop

 

 • حجم :  33mb
 • فایل تمرینی
 • Photoshop

 

 • حجم :  300mb
 • Vray - Photoshop

 

تکسچر کثیفی

نورهای IES PNG

ویلایی Postpro

پنجره های روشن PostPro

 • ترک - خوردگی - سایش
 • حجم : 54mb

 

 
 • حجم :  15mb
 • افکت آماده IES برای پست

 

 

 • انتخاب شده از پک Evermotion Archmodel Vol 62,17
 • حجم :  13mb
 • تمرین دوره مجازی پست پرو
 • Photoshop

 

 • برای تبذیل روز به شب
 • حجم :  54mb
 • Photoshop

 

مدل سه بعدی ویلایی

تسکچرهای تولید سایت

پست دید پرنده

پرسوناژ وطنی

 • مدل آماده مناسب برای متریال دهی و رندر
 • انتخاب شده از پک Evermotion Archmodel Vol 62,17
 • حجم :  50mb
 • Max-Vray , Lumion

 

 • تکسچرهای برگزیده evermtion برای کف سازی سایت
 • حجم :  30mb
 • Photoshop

 

 • المانهای مورد نیاز برای پست پرو دید پرنده
 • پروژه تمرینی ورکشاپ
 • حجم :  180mb
 • Photoshop

 

 • تولید شده توسط هنرجویان اسبق
 • حجم :  54mb
 • Photoshop