:: تمرین های MAX 

ویلایی دوبلکس

استادیوم

پل عابر

برج میلاد

 

 

کلیسای جوبلی رم

تاتر شهر تهران

فضا و نما ی کلاسیک

غرفه نمایشگاهی

 

 

 

 

 

برج پیچنده مالمو سوِئد

برج تبر سنت ماری ۳۰ لندن

برج العرب دبی

استادیوم آشیانه پرنده پکن

 

 

 

   

فرودگاه مادرید

اپرا سیدنی