• دوره های حضوری :

هزینه دوه های حضوری  بر جسب ( تعداد نفرات / آنلاین) برای یک ساعت تدریس طبق جدول زیر محاسبه می شود.

 

 

آموزشهای رایگان کوتاه  CG در کانال های آپارات و اینستاگرام

CG : 3ds Max , Photoshop Post Production , Vray