• تخصص شغلی :

   

  • CG Artist

   • Architectural CG Artist

   • Cinematic CG Artist

    

  • مدرس نرم افزار

   • 3ds-Max

   • Photoshop

   • V-Ray

   • Un-Real Engine

   • After Effect

   • Lumion

    

 • تحصیلات :

   

  • کارشناسی ارشد نرم افزار

  • کارشناسی سخت افزار

  • دوره های  آزاد معماری

   

 

 

 

 vدوره های آموزش محازی    vآموزشهای رایگان کوتاه  CG در کانال های آپارات و اینستاگرام

CG : 3ds Max , Photoshop Post Production , Vray