• امید عامری

   

  • Architectural CG Artist

  • Cinematic CG Artist

   

 • مدرس نرم افزار

   

  • 3ds-Max

  • Photoshop

  • V-Ray

  • Un-Real Engine

  • After Effect

  • Lumion

  • Grasshopper

 • تحصیلات :

   

  • کارشناسی ارشد نرم افزار

  • کارشناسی سخت افزار

  • دوره های  آزاد معماری

 

 vدوره های آموزش محازی    vآموزشهای رایگان کوتاه  CG در کانال های آپارات و اینستاگرام

CG : 3ds Max , Photoshop Post Production , Vray